Zasady konkursu

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zadanie nr 1
Zrób sobie zdjęcie z miesięcznikiem Sad Nowoczesny, zgłoś do konkursu, opublikujemy je na stronie www.50lat.sadnowoczesny.pl gdzie zostanie poddane głosowaniu publiczności.

Zadanie nr 2
Napisz, dlaczego Twoim zdaniem warto czytać Sad Nowoczesny

Zasady przydzielania nagród

Nagroda miesiąca - w każdym miesiącu ilość głosów Publiczności będzie decydować o wyborze Laureata. Ocena zadania nr 2 i czas zgłoszenia będą miały decydujący wpływ w momencie, gdy więcej niż jeden Uczestnik w danym miesiącu otrzyma taką samą ilość głosów Publiczności.

Nagroda główna - przyznawana przez Komisję Konkursową, która oceni wszystkie nadesłane zadania konkursowe, oceni zarówno zdjęcia i odpowiedzi na pytania i wybierze Uczestnika, którego zadania zostały najwyżej ocenione. W sytuacji, w której zadania kilku Uczestników uzyskają taką samą ocenę decydująca będzie data wpływu danego zadania.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 03.01.2022 do 31.12.2022

Weryfikacja zadań konkursowych przed zamieszczeniem na stronie pod adresem www.50lat.sadnowoczesny.pl będzie realizowana do 4 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników głosowania publiczności na najlepsze zdjęcie miesiąca

Ogłoszenie wyników głosowania publiczności na najlepsze zdjęcie miesiąca będzie poprzedzone weryfikacją
poprawności oddanych głosów i spełnienia wymogów formalnych przez Uczestników (posiadanie prenumeraty SN)

Odbędzie się odpowiednio dla każdego miesiąca w terminach:

Styczeń
07.02.2022
Luty
07.03.2022
Marzec
07.04.2022
Kwiecień
9.05.2022
Maj
07.06.2022
Czerwiec
07.07.2022
Lipiec
05.08.2022
Sierpień
07.09.2022
Wrzesień
07.10.2022
Październik
08.11.2022
Listopad
07.12.2022
Grudzień
09.01.2023

Ogłoszenie laureata głównej nagrody Konkursu odbędzie się 31 stycznia 2023

Szczegóły konkursu i regulamin znajdują się TUTAJ

Pobierz regulamin